Blærekræftforeningens weekendseminar på Hotel Park i Middelfart

Dato/tid:
11. september 2021 09:00 - 12. september 2021 13:00

SEMINAR OG GENERALFORSAMLING AFHOLDES I MIDDELFART PÅ HOTEL PARK, VIADUKTVEJ 28.

Et af højdepunkterne i Blærekræftforeningens virke er, når der inviteres til det årlige weekendseminar. Seminarierne er normalt velbesøgte og alle får ud over de faglige indlæg en god snak med hinanden under hyggelige og komfortable forhold.

  • Grib chancen til at være sammen med ligestillede
  • I skønne omgivelser
  • På et dejligt hotel med gode værelser og velsmagende mad.
  • Med relevante faglige indlæg vekslende med erfaringsudvekslinger.

Pris:

Tilmeldingsgebyret er for medlemmer kr. 300/person, dette gælder selvfølgelig også pårørende til kræftramte, der er medlemmer.

For ikke medlemmer er prisen kr. 1.485/person i delt dobbeltværelse eller kr. 1.785 for et enkeltværelse.

Prisen 300 kr. er en enhedspris som betales uanset om man overnatter eller ej. Deltager man kun i generalforsamlingen søndag er der ingen betaling.

Selvom prisen 300 kr. er den samme uanset, om man overnatter eller ej, er det vigtigt, at man fortæller, hvis man ikke ønsker overnatning. Tidligere år har foreningen måttet betale for værelser, som ikke er blevet benyttet.


Program:

Lørdag d. 11. september: 

Kl. 9.00 – 09.40: Ankomst og morgenkaffe. Værelserne vil normalt først være tilgængelige efter frokost.

Kl. 09.50- 10.00: Bestyrelsen byder velkommen. Kort præsentationsrunde.

Kl. 10.00 – 11.30: "Psykiske reaktioner ved Kræftsygdom" v/ socialrådgiver Christina Hahn Møller, Kræftrådgivningen - Vejle.

12.00 – 14.00: Frokost og indkvartering. Mulighed for en rask travetur til Middelfart havn og Lillebælt.

Kl.14.00 – ca. 15.00: Nyrerne er vigtige ”medspillere”, når der foretages et indgreb i blæren. Læge og Ph.d.-studerende Simone B. Brandt fra Århus Universitets Hospital vil fortælle om påvirkning af nyrerne efter operation med fjernelse af bæren. Der vil blive mulighed for spørgsmål.

Kl. 15.00 – 15.30: Kaffepause. 

Kl. 16.00- 17.30: Erfaringsudveksling i grupper. Med baggrund i det forløb man har gennemgået i forbindelse med blærekræft sammensættes grupper.

Kl. 18.30 – 20.00: Aftenbuffet.

Kl. 20.00 – 22.00: Musikalsk underholdning med fællessang v/ bestyrelsesmedlem Ole Busk-Jepsen. Der er plads til sjove historier og anekdoter fra deltagerne.


Søndag d. 12. september:

Kl. 08.00 – 10.00: Morgenmad.

Kl. 10.00 – 12.00: Afholdelse af blærekræftforeningens ordinære generalforsamling (dagsorden udsendes senere som selvstændig fil)

Tilmelding og betaling:

Til kasserer Jan Holm, Vinkelvej 21, 3650 Ølstykke

Mail: jan.holm@webspeed.dk

Mobil: 22 35 91 85

Tilmeldingsgebyr indbetales på foreningens konto i Nordea Bank.: 2344  2551484532

Husk at påføre navn ved betalingen.

Tilmeldingsfrist og betaling senest: 1. marts 2021

Tilmelding kan ske enten over mail eller pr. post til Jan Holm

Hent tilmeldingsblanket: 

Invitation og tilmeldingsblanket til weekendseminar (pdf)

Adresse:
Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart

Kontaktperson