Bliv medlem af Blærekræftforeningen

Udfyld formularen med navn og adresse og vælg medlemstype.


Kontingent

Årskontingent for patienter udgør 200 kr. og 200 kr. for pårørende

Beløbet bedes indsættes på Blærekræftforeningens konto i Nordea Bank:

Reg: 2520
Konto: 9025961355

Køn:


Vælg medlemsform:


Tilknytning:

Ved indmeldelse i Blærekræftforeningen giver du samtidig accept til, at Blærekræftsforeningens bestyrelse kan opbevare og bearbejde de afgivne oplysninger i såvel fysisk som elektronisk format. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil alene blive anvendt i forbindelse med driften af Blærekræftforeningen, fx ved opkrævning af kontingent, indkaldelse til møder, udsendelse af nyhedsbreve og anden kommunikation med medlemmerne. Dine oplysninger vil ikke uden forudgående skriftlig accept fra dig blive videregivet til eksterne tredjeparter. Dine oplysninger opbevares i den tid, du er medlem af Blærekræftforeningen. Ved udmeldelse af Blærekræftforeningen slettes dine informationer efter 12 måneder. Du kan til enhver tid melde dig ud af Blærekræftforeningen og samtidigt få dine oplysninger slettet, blot du skriftligt meddeler dit ønske herom til foreningens kasserer.

 
Besøg cancer.dk

 

Du kan læse dybdegående og opdateret information om blærekræft, behandling og statistik på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.


Læs om blærekræft på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk